Arwain a Rheoli

Our courses

Download the CTR Stategic Learning brochure
Level 2 in Leadership and Team Skills

Level 2 in Leadership and Team Skills

The Level 2 qualification in Leadership and Team Skills is ideal for practicing team leaders, helping you become more effective and confident in your role.
Level 3 in Leadership and Management

Level 3 in Leadership and Management

The Level 3 qualification is ideal for individuals who currently have management responsibilities or experience but no formal training, and who are serious about developing their abilities.
Level 5 Diploma in Leadership and Management

Level 5 Diploma in Leadership and Management

The Level 5 Diploma is designed for practising middle managers, helping them to develop their skills and experience, improve performance and prepare for senior management responsibilities.

Mae CTR Learning yn cynnig hyfforddiant arwain a rheoli a mentora i unigolion a sefydliadau er mwyn iddynt allu canfod eu nodau cyffredinol ac er mwyn eu helpu i gyflawni’r nodau hynny, drwy gyrsiau arwain a rheoli ardystiedig.

Mae lefel yr hyfforddiant rydym yn ei gynnig yn sicrhau bod y llwybr dysgu rydych yn ei ddewis, beth bynnag y bo, yn effeithiol ac yn fuddiol i chi fel unigolyn neu fel tîm. Rydym wedi cydweithio â nifer o unigolion a sefydliadau gyda golwg ar ddatblygu eu sgiliau a’u rhinweddau fel arweinwyr sydd, yn ei dro, wedi cryfhau a gwella effeithiolrwydd gweithredol y sefydliad perthnasol.

Hyfforddiant Arwain a Rheoli

Mae ein cyrsiau arwain a rheoli wedi cael eu hachredu gan y Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM), sy’n gorff dyfarnu pwysig ym maes arwain a rheoli.

Mae ILM yn frwdfrydig iawn ynghylch grym arweinyddiaeth a rheolaeth dda gyda golwg ar weddnewid pobl a sefydliadau.

Pam dewis hyfforddiant Arwain ILM?

– Mae dros 750,000 o reolwyr wedi ymgymryd â chymhwyster ILM dros y 10 mlynedd diwethaf.

– Mae cyflogwyr yn dweud bod 93% o reolwyr yn perfformio’n well yn eu gwaith ar ôl ennill cymhwyster ILM.

Dyma rai o’r cyrsiau rydym yn eu cynnig: