Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr hyn rydym yn ei wneud a chynnyrch ein busnes yn foesegol, a hefyd yn dangos sensitifrwydd tuag at faterion cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol. Drwy ganolbwyntio ar sicrhau cyfrifoldeb cymdeithasol a bod yn broffesiynol, rydym yn gwneud yn siŵr bod yr hyn rydym yn ei wneud yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad, dysgu a’r gymdeithas.

Get in touch

Call us on 0333 370 4999
Email info@ctrlearning.co.uk

Download the CTR Stategic Learning brochure