Iechyd a Diogelwch

Crëwyd ein cyfres o gyrsiau hyfforddiant iechyd a diogelwch i sicrhau bod gweithwyr, contractwyr a rheolwyr yn cael yr addysg fwyaf effeithiol er mwyn hybu amgylchedd gweithio diogel yn eu gwaith bob dydd. Mae’r wybodaeth a geir yn y cynnwys a’r dysgu rhyngweithiol yn rhoi cyfle i’r dysgwr dderbyn a deall y wybodaeth am y pwnc mewn modd cadarnhaol sy’n sicrhau y bydd y dysgwr, erbyn diwedd y cwrs, yn adnabod y risgiau sydd ynghlwm a sut i leihau’r risgiau hynny.

Mae pob cwrs hyfforddiant diogelwch wedi’i lunio gan arbenigwyr yn y maes ac mae ystod y cyrsiau sydd ar gael yn golygu bod y mwyafrif o’r sectorau neu’r meysydd sy’n berthnasol i’r diwydiant iechyd a diogelwch yn cael sylw. Mae ymrwymiad o’r fath yn cyfoethogi’r gweithiwr a’r sefydliad fel corff, gan leddfu ar risgiau yn y gweithle. P’un ai a ydych yn sefydliad neu’n gontractwr, mae’r llyfrgell o wybodaeth iechyd a diogelwch rydym yn ei darparu yn arf werthfawr i sicrhau eich effeithiolrwydd gweithredol.

Current courses

Manual Handling Training

Call or Email for Costs

Read More

Fire Safety Training

Call or Email for Costs

Read More

Managing Health and Safety

Call or Email for Costs

Read More

Environment Awareness

Call or Email for Costs

Read More

Hazardous substances

Call or Email for Costs

Read More

Slips, Trips & Falls

Call or Email for Costs

Read More

Personal Protective Equipment

Call or Email for Costs

Read More

Asbestos Awareness

Call or Email for Costs

Read More